Aknast puhub ja kodus on külm

Aknast puhub ja kodus on külm

Kõige tõenäolisemad põhjused: aknatiibade hermeetilisuse rike kinnitusmehhanismide ja kummist tihendite kulumise tõttu, aknaraami esialgse montaaži defektid, ebakvaliteetne furnituur ja isolatsioonimaterjalid. Tehnoloogiliste standardite rikkumine aknalaudade, veelaudade ja aknapõskede paigaldusel. Akende ebaõige ekspluatatsioon avamisel/sulgemisel ja sellest tingitud aknatiibade äravajumine.

Probleemi kõrvaldamiseks tuleb osaliselt välja vahetada plastaknad või furnituur, uuendada kummist tihendid, kinnituslukud puhastada ja määrida, taastada aknatiibade geomeetria avamisel/sulgemisel. Hermetiseerimiselementide uuendamine aknaraami põskede ja veelaudade taga.

Akende “higistamine” ja jäätumine

Akende “higistamine” ja jäätumine

Kõige tõenäolisemad põhjused: akna, kummist tihendi, furnituuri ja hermeetiku materjali ekspluatatsiooniressursside ammendumine, energiasäästu madala kasuliku töö koefitsiendiga vananenud aknaraamitüüp, ruumi õige ventilatsioonirežiimi (tuulutuse) rikkumine. Aknalaua ebaõige paigaldus kütteradiaatorite suhtes. Vee ärajuhtimise süsteemi ummistumine.

Probleemi kõrvaldamiseks tuleb aknaid regulaarselt hooldada, kummist tihend ja metallist kinnituselemendid välja vahetada ning aknad hermetiseerida, AirBoxi tuulutusklapid ning uued energiasäästlikud klaaspaketid paigaldada ja aknatiivad välja vahetada või aknalaud uuesti paigaldada. Pakume vee ärajuhtimise süsteemi puhastust.

Hallitus akendel

Hallitus akendel

Kõige tõenäolisemad põhjused: ruumide ventilatsioonirežiimi häire, mille on põhjustanud aknalukkude, klappide ja mikrotuulutuse pöörd- ja kaldmehhanismi puudumine, kummist tihendite rebend või deformatsioon, vana tüüpi klaaspaketi ekspluatatsiooniressursi ammendumine, aknatiibade mehhanismide ebakorrektne kasutamine avamisel ja sulgemisel. Akna esialgsel paigaldamisel tehtud vead.

Probleemi saab kõrvaldada AirBoxi uut tüüpi ventilatsiooniklappide ja lukkude paigaldamisega või juba olemasolevate lukkude reguleerimisega. Pakume ka vana tüüpi akende furnituuri vahetust ja hooldust, vana tihendi vahetust, aga ka varasemate montaaži- ja kinnitustööde defektide parandamist (akna täielik või osaline uuesti paigaldamine)